ເອກະສານທາງວິຊາການ

Project One Design

01 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ແບບ

Project One Design02

02 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ການອອກແບບ

Project One Design03

03 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ແບບ

Project One Design04

04 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ອອກແບບ

Project One Design05

05 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ແບບ

Project One Design06

06 ໂຄງການ ໜຶ່ງ ແບບອອກແບບ

  • 1 ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ມັນຄູ່ມື Rfom Brenu
  • 2 ການ ນຳ ສະ ເໜີ ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກ Brenu
  • 3 ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ອັດຕະໂນມັດຈາກ Brenu